توضیحات

اين كيت كلاچ مخصوص خودرو سمند 405 پارس با موتور XU7 ,EF7 تمامي مدل ها كاربرد دارد. قطعه اصلي ميباشد و قابليت رديابي از طريق باركد خوان گوشي موبايل و تاييد معتبر بودن كالا از طريق سايت پژو فرانسه ميباشد. نكات مهم در مورد نصب كالا: از سالم بودن قطعه فلايويل اطمينان حاصل فرماييد.در صورت مشاهده آثار سوختگي يا تاب داشتن يا پله كردن قطعه فلايويل نو نصب گردد وسطح فلايويل عاري از هر گونه چربي و گرده هاي ديسك صفحه قبلي باشد.قيفي جلو گيربكس نشتي روغن نداشته باشد.پيچ هاي ديسك كلاچ به صورت ضربدري بسته شوند.از سالم بودن كابل كلاچ هم اطمينان حاصل شود.