توضیحات

 قابل ذکر است که خودروهای زیر تا سال 91  از این کیت کلاج استفاده میکنند.و از سال 91 به بعد تمامی تیپ های پژو 206 (تیپ2،تیپ5، sd) و راناباید بلبرینگ کلاچ (رانایی )تهیه شود.- پژو 206تیپ5 تا سال91- پژو 206 تیپ 2 از سال86 تا91- پژو 206SD ازسال 86 تا سال91 به جز V20